Kotihoitoa ympärivuorokautisesti,
- ihmiseltä ihmiselle, kaikki tarvittava yhdellä käynnillä.

Kotihoitopalvelumme periaatteena on tuottaa palveluja kokonaisvaltaisesti sairaanhoidosta
tukipalveluihin - monen eri ihmisen ei tarvitse mennä suorittamaan eri tehtäviä ja hoitotyöntoimenpiteitä, vaan kaiken asiakkaan/potilaan tarvitseman avun tarjoamme yhden hoitajan suorittamana samalla kotikäynnillä –kuin vuosikymmeniä sitten, ilman kiirettä, aidosti läsnä olemalla.

Palvelujamme on saatavilla ympäri vuoden ja vuorokauden.

Toiminta-alueemme on Siun Soten alueen kunnat ja yritys toimii palveluseteliyrityksenä sekä toimimme yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa.

Itsemaksavana voi saada palvelujen hankkimisesta kotitalousvähennystä.

Jokaisen asiakas-/potilassuhteen alussa laadimme yhdessä esim. omaisten ja potilaan kanssa henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman.

Yritys on mukana Green Care toiminnassa, joten hoitotyössä otetaan huomioon luonto ja sen mahdollisuudet sekä kestävä kehitys.

Ota yhteyttä

p. 040 3522 166