Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäaikainen ja etenevä sairaus tai vamma ja hän tarvitsee päivittäin/toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen asianmukaisesti päivittäisistä toiminnoistaan kotona ja kodin ulkopuolella. Tähän kuuluu myös avustaminen esim. harrastuksissa ja muussa sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.

http://www.siunsote.fi/henkilokohtainen-apu

www.nv.fi (neurologiset vammaisjärjestöt)