Kuinka haluamme kohdeltavan itseämme
potilaan / avun tarvitsijan asemassa?


Yrityksen toiminta on alkanut v. 2015 alusta pitkähkön kypsyttelyn tuloksena.

Toimitusjohtajana, yrittäjänä toimii Sari Väisänen. Koulutustaustani on sairaanhoitajan (sis+kir, Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos) tutkinto sekä hallinnon ja johtamisen erikoistumisopinnot (Savonia AMK).

Työskentelykokemusta terveydenhuoltoalalta kuntatyönantajan palveluksessa on monipuolisesti sairaanhoitajan, osastonhoitajan, apulaisosastonhoitajan tehtävistä reilu 20 vuotta. Työnantajina ovat olleet terveyskeskus- ja sairaalaorganisaatio. Työyksiköitä ovat olleet terveyskeskuksessa vuodeosasto ja poliklinikkatoiminta/lääkärin vastaanotto, opiskeluaikana myös kotisairaanhoito. Näissä olen toiminut sekä sairaanhoitajan tehtävässä että vastaava sairaanhoitajan, myöhemmin osastonhoitajan. Sairaalapuolelta on kokemusta karttunut yhteispäivystyksestä sekä sisätautien vuodeosastolta molemmissa apulaisosastonhoitajan tehtävissä, johon on kuulunut myös osastonhoitajan sijaistaminen.

Monipuolinen työskentelytausta antaa hyvää kokemuspohjaa, tietoa ja taitoa kohdata ja hoitaa asiakkaita/potilaita heidän luonnollisessa elinympäristössään – kotona.

Miksi olen jättänyt nk. turvallisen kuntatyönantajan vakinaisen työsuhteen ja lähtenyt kuin tyhjän päälle rakentamaan omaa työsarkaa hoitoalalle. Olen halunnut lähteä tutkimusmatkalle kotihoitotyön maailmaan tutkimaan voiko asioita tehdä toisin.
Mikä on se työskentelytapa, jolla oikeasti voit tuottaa terveyttä ja hyvinvointia ikäihmiselle tai muutoin alentuneen toimintakyvyn ja terveydentilan omaavalle ihmiselle. Kokemusta siitä, että hänestä oikeasti välitetään.

Oma koti on kuitenkin valtaosaltaan meille ihmisille paikka, jossa haluamme elää ja olla niin kauan kuin se on turvallisesti ja terveellisesti mahdollista. Laitos tai laitosmainen hoitopaikka monestikin vie viimeisen mahdollisuuden vaikuttaa omiin asioihin tai hallita ja päättää omasta elämästä. Muistisairauden ollessa kyseessä, vointi saattaa jopa romahtaa.

Ihmisen, ikäihmisen huomiointi omana itsenään kaikkine harvinaisine ainutkertaisineen piirteineen – eikä pelkästään hienojen juhlapuheissa ylistettyjen tavoitteiden ja tilasto-, tehokkuusmittareiden valossa ja kohteena – antaa mahdollisuuden ikäihmiselle kokemuksen olla tasavertainen yhteiskunnan toimija edelleen – kuin me kaikki.

Kokonaisvaltaisesta kotihoitopalvelu-yritystoiminnasta on kertynyt omaa käytännön kokemusta ja näyttöä nyt noin kolmen vuoden ajan, kuinka se vaikuttaa palvelua saavaan ihmiseen.

Kotihoitotyötä toteutetaan yrityksessä inhimilliset lähtökohdat huomioiden yksilöllisesti, yrityksen arvoihin perustuen (ks. kohta arvot ja periaatteet). Kotihoito suunnitellaan ja toteutetaan ilman kiirettä niin, että aikaa on myös ihmisen kohtaamiseen, läsnäoloon ja keskusteluun, kuunteluun.

Tällä kokemuksella voi jo sanoa, että vaikutus on suoraan oman elämän paremman hallinnan tuntemukseen, mielialan virkistymiseen, sairaudentunnon vähentymiseen -sairastelun vähentymiseen, turvallisuudentunteen lisääntymiseen – ja ennen kaikkea voi elää omannäköistä elämää ikääntymisestä ja sairauksista huolimatta omassa kodissa. Lisäksi näin lisääntyy myös oma motivaatio osallistua erilaisiin harraste- tai ikäihmisten kerhotoimintoihin, jolloin myös sosiaalisuus lisääntyy luontevasti.

Tässä kohtaa voi sanoa myös tuntevansa kiitollisuutta ja että on etuoikeutettu, kun saa työskennellä kotihoidossa ikäihmisten kanssa –toki kaikenikäisten myös. Minkä valtavan hyvän voiman he välittävätkää ntietämättään omilla elämän kokemuksillaan ja kertomuksillaan. Ja varsinkin elämänasenteellaan, huolimatta varmasti huomattavasti rankemmista olosuhteistaan elämässään, mm. lapsuus sota-aikana, sodassa olleet henkilöt ym., kuin meillä tämän ajan ihmisillä. Silti he ovat tyytyväisiä, kiitollisia, hymyileviä. Sanovat joka päivä ”tuhannet kiitokset”.

Ja kauniit vaihtelevat maalaismaisemat, vuodenajat työmatkoilla tuovat oman työhyvinvointilisänsä.
Suurimpana tulostavoitteena on onnellinen ihminen.

Lue lisää tarjoamistamme palveluista Palvelut-välilehden pudotusvalikosta valitsemalla.